Chuck Norris nauczył mandarynę ¶piewac,tylko to mu niewyszło...

Chuck Norris nauczył mandarynę ¶piewac,tylko to mu niewyszło...


Chuck Norris nauczył mandarynę ¶piewac,tylko to mu niewyszło...

DUŻE LITERY

CHUCK NORRIS NAUCZYł MANDARYNę ¶PIEWAC,TYLKO TO MU NIEWYSZłO...

małe litery

chuck norris nauczył mandarynę ¶piewac,tylko to mu niewyszło...

Jak w zdaniu

Chuck Norris nauczył mandarynę ¶piewac,tylko to mu niewyszło...

Chuck Noris