tylko chuck noris potrafi stać na głowie i klaskać uszami

tylko chuck noris potrafi stać na głowie i klaskać uszami


tylko chuck noris potrafi stać na głowie i klaskać uszami

DUŻE LITERY

TYLKO CHUCK NORIS POTRAFI STAć NA GłOWIE I KLASKAć USZAMI

małe litery

tylko chuck noris potrafi stać na głowie i klaskać uszami

Jak w zdaniu

Tylko chuck noris potrafi stać na głowie i klaskać uszami

Chuck Noris