Chuck Norris sam oderwał sobie pępowine, od dziecka chciał działać sam

Chuck Norris sam oderwał sobie pępowine, od dziecka chciał działać sam


Chuck Norris sam oderwał sobie pępowine, od dziecka chciał działać sam

DUŻE LITERY

CHUCK NORRIS SAM ODERWAł SOBIE PęPOWINE, OD DZIECKA CHCIAł DZIAłAć SAM

małe litery

chuck norris sam oderwał sobie pępowine, od dziecka chciał działać sam

Jak w zdaniu

Chuck Norris sam oderwał sobie pępowine, od dziecka chciał działać sam

Chuck Noris