...:::Tylko Chuck Norris potrafi skakac na bandżi bez liny:::...

...:::Tylko Chuck Norris potrafi skakac na bandżi bez liny:::...


...:::Tylko Chuck Norris potrafi skakac na bandżi bez liny:::...

DUŻE LITERY

...:::TYLKO CHUCK NORRIS POTRAFI SKAKAC NA BANDżI BEZ LINY:::...

małe litery

...:::tylko chuck norris potrafi skakac na bandżi bez liny:::...

Jak w zdaniu

...:::Tylko Chuck Norris potrafi skakac na bandżi bez liny:::...

Chuck Noris