Tylko Chuck Norris dostaje 4gramy w połówce!!!!!!:):)...Też ch

Tylko Chuck Norris dostaje 4gramy w połówce!!!!!!:):)...Też ch


Tylko Chuck Norris dostaje 4gramy w połówce!!!!!!:):)...Też ch

DUŻE LITERY

TYLKO CHUCK NORRIS DOSTAJE 4GRAMY W POłóWCE!!!!!!:):)...TEż CH

małe litery

tylko chuck norris dostaje 4gramy w połówce!!!!!!:):)...też ch

Jak w zdaniu

Tylko Chuck Norris dostaje 4gramy w połówce!!!!!!:):)...Też ch

Chuck Noris