Bóg nie miał nazywać się Bóg ale Chuck Noris było już zajęte

Bóg nie miał nazywać się Bóg ale Chuck Noris było już zajęte


Bóg nie miał nazywać się Bóg ale Chuck Noris było już zajęte

DUŻE LITERY

BóG NIE MIAł NAZYWAć SIę BóG ALE CHUCK NORIS BYłO JUż ZAJęTE

małe litery

bóg nie miał nazywać się bóg ale chuck noris było już zajęte

Jak w zdaniu

Bóg nie miał nazywać się Bóg ale Chuck Noris było już zajęte

Chuck Noris