Chuck Norris przeszedł przez pole pszenicy... i tak powstał Chocapic!

Chuck Norris przeszedł przez pole pszenicy... i tak powstał Chocapic!


Chuck Norris przeszedł przez pole pszenicy... i tak powstał Chocapic!

DUŻE LITERY

CHUCK NORRIS PRZESZEDł PRZEZ POLE PSZENICY... I TAK POWSTAł CHOCAPIC!

małe litery

chuck norris przeszedł przez pole pszenicy... i tak powstał chocapic!

Jak w zdaniu

Chuck Norris przeszedł przez pole pszenicy... i tak powstał Chocapic!

Chuck Noris