Jak nazywa się szkoła, doktórej uczęszczał CHUCK NORRIS? RolniCZAK!!

Jak nazywa się szkoła, doktórej uczęszczał CHUCK NORRIS? RolniCZAK!!


Jak nazywa się szkoła, doktórej uczęszczał CHUCK NORRIS? RolniCZAK!!

DUŻE LITERY

JAK NAZYWA SIę SZKOłA, DOKTóREJ UCZęSZCZAł CHUCK NORRIS? ROLNICZAK!!

małe litery

jak nazywa się szkoła, doktórej uczęszczał chuck norris? rolniczak!!

Jak w zdaniu

Jak nazywa się szkoła, doktórej uczęszczał CHUCK NORRIS? RolniCZAK!!

Chuck Noris