ChuckNorrisZałatwiłNielicznych ...Zygmunt Kobylarz,Stefan Skarpeta itp

ChuckNorrisZałatwiłNielicznych ...Zygmunt Kobylarz,Stefan Skarpeta itp


ChuckNorrisZałatwiłNielicznych ...Zygmunt Kobylarz,Stefan Skarpeta itp

DUŻE LITERY

CHUCKNORRISZAłATWIłNIELICZNYCH ...ZYGMUNT KOBYLARZ,STEFAN SKARPETA ITP

małe litery

chucknorriszałatwiłnielicznych ...zygmunt kobylarz,stefan skarpeta itp

Jak w zdaniu

ChuckNorrisZałatwiłNielicznych ...Zygmunt Kobylarz,Stefan Skarpeta itp

Chuck Noris