Tylko Chuck Norris wie ile jest 5 podzielić przez 0

Tylko Chuck Norris wie ile jest 5 podzielić przez 0


Tylko Chuck Norris wie ile jest 5 podzielić przez 0

DUŻE LITERY

TYLKO CHUCK NORRIS WIE ILE JEST 5 PODZIELIć PRZEZ 0

małe litery

tylko chuck norris wie ile jest 5 podzielić przez 0

Jak w zdaniu

Tylko Chuck Norris wie ile jest 5 podzielić przez 0

Chuck Noris