z dwóch odpowiedzi chuck zaznaczył czwartą

z dwóch odpowiedzi chuck zaznaczył czwartą


z dwóch odpowiedzi chuck zaznaczył czwartą

DUŻE LITERY

Z DWóCH ODPOWIEDZI CHUCK ZAZNACZYł CZWARTą

małe litery

z dwóch odpowiedzi chuck zaznaczył czwartą

Jak w zdaniu

Z dwóch odpowiedzi chuck zaznaczył czwartą

Chuck Noris