Chuck Norris przegrał internet na dyskietke

Chuck Norris przegrał internet na dyskietke


Chuck Norris przegrał internet na dyskietke

DUŻE LITERY

CHUCK NORRIS PRZEGRAł INTERNET NA DYSKIETKE

małe litery

chuck norris przegrał internet na dyskietke

Jak w zdaniu

Chuck Norris przegrał internet na dyskietke

Chuck Noris