Tylko Chuck Norris potrafi skoczyć z krawężnika na BUNGI !!! <lol2&

Tylko Chuck Norris potrafi skoczyć z krawężnika na BUNGI !!! <lol2&


Tylko Chuck Norris potrafi skoczyć z krawężnika na BUNGI !!! <lol2&

DUŻE LITERY

TYLKO CHUCK NORRIS POTRAFI SKOCZYć Z KRAWężNIKA NA BUNGI !!! <LOL2&

małe litery

tylko chuck norris potrafi skoczyć z krawężnika na bungi !!! <lol2&

Jak w zdaniu

Tylko Chuck Norris potrafi skoczyć z krawężnika na BUNGI !!! <lol2&

Chuck Noris