Tylko Chuck Norris wspiął się na Mount Everest w 1 godzinę.

Tylko Chuck Norris wspiął się na Mount Everest w 1 godzinę.


Tylko Chuck Norris wspiął się na Mount Everest w 1 godzinę.

DUŻE LITERY

TYLKO CHUCK NORRIS WSPIął SIę NA MOUNT EVEREST W 1 GODZINę.

małe litery

tylko chuck norris wspiął się na mount everest w 1 godzinę.

Jak w zdaniu

Tylko Chuck Norris wspiął się na Mount Everest w 1 godzinę.

Chuck Noris