H.W.D.P Herbata ważna do poniedziałku

H.W.D.P Herbata ważna do poniedziałku


H.W.D.P Herbata ważna do poniedziałku

DUŻE LITERY

H.W.D.P HERBATA WAżNA DO PONIEDZIAłKU

małe litery

h.w.d.p herbata ważna do poniedziałku

Jak w zdaniu

H.W.D.P Herbata ważna do poniedziałku

hwdp