cHWDP - Chciałbym Wrócić Do Przedszkola :D

cHWDP - Chciałbym Wrócić Do Przedszkola :D


cHWDP - Chciałbym Wrócić Do Przedszkola :D

DUŻE LITERY

CHWDP - CHCIAłBYM WRóCIć DO PRZEDSZKOLA :D

małe litery

chwdp - chciałbym wrócić do przedszkola :d

Jak w zdaniu

CHWDP - Chciałbym Wrócić Do Przedszkola :D

hwdp