CHWDP- chwalcie waszych dobrych polityków(a szczególnie leppera)

CHWDP- chwalcie waszych dobrych polityków(a szczególnie leppera)


CHWDP- chwalcie waszych dobrych polityków(a szczególnie leppera)

DUŻE LITERY

CHWDP- CHWALCIE WASZYCH DOBRYCH POLITYKóW(A SZCZEGóLNIE LEPPERA)

małe litery

chwdp- chwalcie waszych dobrych polityków(a szczególnie leppera)

Jak w zdaniu

CHWDP- chwalcie waszych dobrych polityków(a szczególnie leppera)

hwdp