Hamujemy wszelkie działania przestępcze.

Hamujemy wszelkie działania przestępcze.


Hamujemy wszelkie działania przestępcze.

DUŻE LITERY

HAMUJEMY WSZELKIE DZIAłANIA PRZESTęPCZE.

małe litery

hamujemy wszelkie działania przestępcze.

Jak w zdaniu

Hamujemy wszelkie działania przestępcze.

hwdp