Haracze-wydatki dofinansujące polaków(niektórych:D)....

Haracze-wydatki dofinansujące polaków(niektórych:D)....


Haracze-wydatki dofinansujące polaków(niektórych:D)....

DUŻE LITERY

HARACZE-WYDATKI DOFINANSUJąCE POLAKóW(NIEKTóRYCH:D)....

małe litery

haracze-wydatki dofinansujące polaków(niektórych:d)....

Jak w zdaniu

Haracze-wydatki dofinansujące polaków(niektórych:D)....

hwdp